Афоризми
стр. 1 | 2 | 3 | 4

Старогръцки афоризми

 • Глупавият проумява само онова, което вече е станало. - Омир
 • В щастието бъди умерен, в нещастието – разумен. – Периандър
 • Грижата за излишното често се съчетава със загуба на необходимото. – Солон
 • Който плаши мнозина, от мнозина се плаши. - Солон
 • С неизбежното и боговете не спорят – Питак
 • Блаженството за тялото е здравето, за ума – знанието. – Талес от Милет
 • Най-трудно е да познаеш себе си, най-лесно е да поучваш другите. - Талес от Милет
 • И за най-умният философ е трудно да отговаря на глупави въпроси. - Хилон
 • В изблик на гняв не бива да се говори, нито да се действа. - Питагор
 • Ако можеш да си орел не се напъвай да си пръв сред гаргите. - Питагор
 • Животът е като представление – в него най-често най-лошите измежду хората заемат най-добрите места. - Питагор
 • Колкото и да са кратки думите “да’ и “не” те изискват най-сериозният размисъл. - Питагор
 • Чашата на живота щеше да сладни непоносимо, ако в нея не капеха и малко горчиви сълзи. - Питагор
 • Ласкателството е като нарисувано оръжие – привидно хубаво, а полза никаква. - Питагор
 • Не прави нищо срамно нито пред другите, нито насаме. Нека върховният ти закон бъде самоуважението ти. - Питагор
 • Мъдър е този, който знае не много, а нужното. - Есхил
 • Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно. - Софокъл
 • Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. - Сократ
 • Висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото. - Сократ
 • Заговори, че да те видя. - Сократ
 • Колкото по-малко е нужно на човека, толкова по-близо е той до боговете. - Сократ
 • На света има тъй много неща, които не са ми нужни. - Сократ
 • Знам само, че нищо незнам. - Сократ
 • Трябва да се говори истината и да се избягва многословието. - Демокрит
 • Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо. - Демокрит
 • Най-важното е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране. - Демокрит
 • Мисля, после действам. - Биант
 • Живота си отмервай така, сякаш ти остава и малко, и много. - Биант
 • Нещастен е който не може да понесе нещастието. - Биант
 • Безопасни са корабите, изтеглени на сушата. - Анахарсис
 • Лошият човек е като въглена – ако не те опари, ще те очерни. - Анахарсис

стр. 1 | 2 | 3 | 4