Афоризми
стр. 1 | 2 | 3 | 4

Старогръцки афоризми

 • Задоволявай се с настоящето, но се стреми към по-добро. - Изократ
 • Верни са не които говорят според душата ти, а които се противят на неверните ти думи. - Изократ
 • Ако не може да не се говори за нещо вече казано от другите, опитай се да го кажеш по-добре. - Изократ
 • Учеността е сладкият плод на горчивото дърво. - Изократ
 • Не притуряй към огъня огън. - Платон
 • Доброто начало е наполовина свършена работа. - Платон
 • Основата на всяка мъдрост е търпението. - Платон
 • Добре е да си отидеш от живота като от пир: без да си жаден, но и без да се опиеш. - Диоген
 • За да причиниш мъка на завистливците, трябва да си в добро настроение. - Диоген
 • Подаваш ли ръка на приятел недей да свиваш пръсти в юмрук. - Диоген
 • Благоразумието трябва да е нещо средно между своеволието и безчуствието. - Аристотел
 • Приятелят на всички е ничий приятел. - Ариситотел
 • Висшата истинност е в онова, което е причина за следствия, които на свой ред са истини. - Аристотел
 • Достойнството на силата е в яснотата. - Аристотел
 • Живота изисква движение. - Аристотел
 • Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката. - Аристотел
 • Мъдростта е най-точната наука. - Аристотел
 • Губим време, за да си осигурим работно време и водим битки, за да живеем в мир. - Аристотел
 • Нищо не разрушава човека така както продължителното телесно безддействие. - Аристотел
 • О, приятели мои! На света няма приятели! - Аристотел
 • Познанието започва от почудата. - Аристотел
 • Навикът във всичко да се търси смешното е най-явният признак за посредственост, защото смешното винаги е на повърхността. - Аристотел
 • Разумният търси не това, което е приятно, а това, което го спасява от неприятностите. - Аристотел
 • Сериозното се срива от смеха, смеха – от сериозното. - Аристотел
 • Които твърди, че всичко е истинно, прави истинно и противоположното съждение, и така превръща твърдението си в неистина (защото противоположното съждение отрича неговата истинност); а който твърди, че всичко е неистинно, прави неистинно и своето съждение. - Аристотел
 • Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага. - Аристотел
 • Дълбокият смисъл е в неизказаните думи. - Менандър
 • И в бурена се случва да поникне красив цвят, и у простия човек – мъдра дума. - Менандър
 • Нищо не е по-смело от глупостта. - Менандър

стр. 1 | 2 | 3 | 4